Rechtshulp bij straatverbod en contactverbod in Rotterdam

Contact

Straatverbod en contactverbod

Als u slachtoffer bent van stalking, kunt u een straatverbod en/of een contactverbod vragen aan de rechter. Deze procedure verloopt meestal via een kort geding. Uw stalker krijgt dan een verbod zich binnen een bepaald gebied van bijvoorbeeld uw woning of de school van uw kind(eren) te bevinden. Ook kan het de stalker worden verboden contact met u op te nemen. Als de stalker toch handelt in strijd met het verbod, zal hij een dwangsom verbeuren, welke hij aan u moet betalen. Voor het opstarten van een kort geding is een advocaat verplicht. Aarzelt u derhalve niet om contact met ons op te nemen om de mogelijkheden van een straat- en contactverbod te bespreken.

Huisverbod

De burgemeester kan u een huisverbod opleggen indien hij van oordeel is dat er sprake is (geweest) van bijvoorbeeld huiselijk geweld. In eerste instantie kan dat voor de duur van tien dagen, maar deze termijn kan worden verlengd tot maximaal vier weken. Een huisverbod is een zeer ingrijpende maatregel: degene aan wie het huisverbod is opgelegd mag zijn eigen huis niet langer betreden, maar hij mag ook niet op enige wijze contact hebben met de mensen die in het huis wonen. Tegen een huisverbod kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechter; deze moet uw verzoek binnen 3 dagen behandelen. U dient derhalve snel te beslissen of u het huisverbod wilt aanvechten.

Neem contact met ons op