Hulp bij problemen met uw bijstandsuitkering in Rotterdam

Contact

Bijstandsuitkering

Hoewel iedereen in Nederland recht heeft op een bijstandsuitkering als hij of zij niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien, blijkt in de praktijk dat mensen veel problemen ondervinden met het ontvangen van hun bijstandsuitkering. Advocatenkantoor De Gruijl kan zo nodig namens u een bezwaarschrift indienen tegen een besluit van de gemeente waar u het niet mee eens bent. Als u de beslissing op bezwaar of beroep bij de rechtbank niet kunt afwachten omdat u en uw gezin in acute problemen raken, zal uw advocaat namens u een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de rechtbank. Uw advocaat kan ook een spoedprocedure starten als de gemeente weigert u een voorschot op uw uitkering te betalen.

U kunt bij Advocatenkantoor De Gruijl terecht voor de volgende bijstandsproblemen:

  • Weigering van een aanvraag tot toekenning van een bijstandsuitkering;
  • Weigering tot toekenning van een voorschot op een bijstandsuitkering;
  • Schorsing van een bijstandsuitkering;
  • Stopzetting van een bijstandsuitkering;
  • Terugvordering van een bijstandsuitkering;
  • Verlagen of korten van een bijstandsuitkering; 
  • Herzien van een bijstandsuitkering.

Schuldsanering

Het kan voorkomen dat u wordt afgewezen voor de WSNP. Maar geen nood! U kunt hiertegen binnen 8 dagen in hoger beroep gaan. Wacht dus geen seconde langer en neem direct contact op met ons kantoor!

Tussentijdse beëindiging

Wij staan u ook bij als u wel toegelaten bent tot de WSNP, maar de schuldsaneringsregeling – om wat voor reden dan ook – tussentijds wordt beëindigd. Heeft u een negatief advies ontvangen van de bewindvoerder? Neem dan contact met ons op.

Weigering “schone lei” na doorlopen van het schuldhulpverleningstraject
Heeft u van de rechtbank een oproep ontvangen om te verschijnen? En heeft de bewindvoerder in het eindverslag aangegeven dat u geen schone lei krijgt? Dan bent u hier aan het goede adres! De WSNP-specialist zal samen met u naar de rechtbank gaan en voor u pleiten voor een schone lei!

Schuldbemiddeling via de gemeente (vaak kredietbank)

Ook als u loopt in een schuldbemiddelingstraject van uw gemeente, kunt u te maken krijgen met voor u negatieve beslissingen. Denk bijvoorbeeld aan het stopzetten van de schuldbemiddeling of het korten van uw maandelijkse uitkering. Ook in deze gevallen staan wij u met raad en daad bij.